Wumig - Denesit Polska
Strona główna » Oferta » Technologie Densit®

Trudnościeralne technologie Densit® duńskiej firmy DENSIT A/S, której przedstawicielem i dystrybutorem w Polsce jest nasza firma WUMIG - Densit Polska Julian Gajek Spółka Jawna, są znane w przemyśle cementowym, energetycznym, metalurgicznym i papierniczym już od kilkunastu lat.

Ceramika chemiczna Densit® jest oparta na osnowie cementowej z wprowadzoną technologią DSP (Densified System with ultrafine Particles - zagęszczony system z ultra drobnymi cząstkami).Gęstość takiej osnowy przekracza 3000 kg/m3, a wytrzymałość mechaniczna sięga 400 N/mm2. Z tak wysokowytrzymałej i gęstej osnowy, cząstki trudnościeralne, zależne od rodzaju materiału Densit®, a więc boksyty, korund, karborund, aluminy, nie są w trakcie procesu wycierania wyrywane z podłoża, tylko stopniowo wycierane powierzchniowo, dając osłonę w postaci 'efektu cienia'. Pod względem mechanicznym osnowa jest bardziej wytrzymała od kruszywa. Każdy przełom ceramiki chemicznej Densit® następuje skroś ziaren kruszywa, odwrotnie niż w innych podobnych technologiach, gdyż spoiwo w wykładzinie Densit® jest mocniejsze od kruszywa trudnościeralnego. Jest to wyróżnikiem unikatowej technologii Densit®.

Podstawy technologii trudnościeralnej i systemu ochrony przed ścieraniem Densit  

Technologia trudnościeralna Densit® jest specjalnie zaprojektowana dla ochrony przed erozją w instalacjach przemysłowych. Cechami wyróżniającymi tę technologię są:

  • System DSP (Densified System with ultrafine Particles) spoiwa
  • Kruszywa trudnościeralne dobrane do parametrów procesu
  • Instalacja w temperaturach otoczenia
  • System kotwienia i zbrojenia wewnętrznego

Monolityczność, wyłożenie bez-spoinowe  

Zasadniczym wyróżnikiem ceramiki chemicznej Densit®, bazującej na zmodyfikowanym ziarnie cementu jest technologia DSP Densified System with ultrafine Particles (zagęszczony system z ultradrobnymi cząstkami) wprowadzona pomiędzy ziarna i tworząca bardzo silne wiązania chemiczne. Tworzy to osnowę dla cząstek trudnościeralnych o gęstości > 3000 kg/m3 i wytrzymałość mechaniczną > 240 N/mm2. Z tak wysokowytrzymałej, o dużej masie własnej osnowy, cząstki trudnościeralne, różne dla różnych gatunków Densit® (boksyty, korund, karborund, aluminy) nie są w trakcie procesu wycierania wyrywane z podłoża. Osnowa jest bardziej wytrzymała mechaniczne od kruszywa. 

  Beton zwykły
Stosunek wody do ziaren cementu W/C=0.50-0.70.
Po odparowaniu wody struktura pozostaje porowata i podatna na wykruszenia

  Beton wysokowytrzymały
Stosunek wody do ziaren cementu W/C=0.30-0.35.
Gęste upakowanie ziaren cementu. Po odparowaniu wody struktura jest mocniejsza.

  Densit® technologia DSP
Stosunek wody do ziaren cementu W/C=0.18-0.22.
Po odparowaniu wody, która jest potrzebana tylko do rozpoczęcia chemicznego procesu wiązania, struktura osnowy jest bardzo zwarta i wysoko wytrzymała. Ziarna cementu są związane ze sobą poprzez chemiczny wypełniacz.

  Szkic rozmieszczenia cząstek kruszywa w betonie i Densicie®

  Przekrój rozmieszczenia cząstek kruszywa w betonie i Densicie®
Widać różnicę w gęstości osnowy - beton jasne miejsca, Densit® ciemne miejsca.

  Przełom przez beton i Densit®
W betonie kruszywo jest mocniejsze od spoiwa. W technologiach DSP spoiwo jest mocniejsze od kruszywa, a przełom następuje wskroś ziaren kruszywa.

Schemat monolitycznego, bezspoinowego wyłożenia trudnościeralnego Densit®, wraz z systemem kotwienia do podłoża.

 

Osnowa Densit® technologia DSP  

  Cząstki trudnościeralne są silnie osadzone w osnowie.  

 Wtrącenia trudnościeralne

  Ich rodzaj i odporność na ścieranie zapewniają własności wykładzinie.

 Zbrojenie kotwiące

  Zapewnia mocowanie wykładziny do podłoża.

 Włókna stalowe

  Stanowią mikrozbrojenie wewnętrzne, redukują spękania i podnoszą odporność na uderzenia.

  Szczegółowy opis technologii Densit® (katalog technologii Densit®), wraz z obszarami stosowania w poszczególnych gałęziach przemysłu, są przedstawione w postaci plików pdf:

Wszystkie wyszczególnione poniżej informacje znajdą Państwo również w katalogu do pobrania w postaci PDF:

 

- Katalog

 

Obszary zastosowań technologii trudnościeralnych Densit®:

- przemysł cementowy i wapienniczy
- przemysł energetyczny
- przemysł metalurgiczny
przemysł celulozowo - papierniczy

Przegląd i dobór technologii trudnościeralnych Densit®

Karty danych materiałów technologii Densit®:

- Densit® WearFlex 500 i WearCast 500
- Densit® WearFlex 2000 i WearCast 2000
- Densit® WearFlex 2000 HT i WearCast 2000 HT
- Densit Couring Compound
- Siatka systemu kotwienia
- Mikrozbrojenie wewnętrzne

Technologie specjalne:

- Densulate® ochrona i izolacja w jednym
- Densit® WearSpray 2000
- Elementy prefabrykowane i kształtki

Testy wytrzymałości na ścieranie:

- Test Bohme
- Test DERW

Zapraszamy do odwiedzenia strony naszego partnera Densit A/S

2009, WUMIG - Denesit Polska
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl