Wumig - Denesit Polska

Założenia do testu
Densit® DEWR
  Odporności erozyjnej
Test odporności erozyjnej (Densit® Erosive Wear Resistance) (DEWR) mierzy odporność na erozję odpowiadającej ścieraniu jakie występuje w przemysłowym transporcie pneumatycznym i hydraulicznym zawiesin.
 

Najczęściej używanym międzynarodowym standardem mierzenia odporności erozyjnej jest ASTM C704 76a.

Aparatura testowa dla testu ASTM C704 76a jest zasadniczo skalibrowana dla sprzętu do piaskowania, gdzie strumień piasku jest skierowany na badaną próbkę pod kątem 90°.

Zasadnicza różnica występuje w kącie pod jakim próbka jest poddawana piaskowaniu, odpowiednio skalibrowaną dyszą, o określonej prędkości wylotowej. Densit a/s zauważył i stosuje w teście DEWR kąt natarcia 45° zamiast 90° co poprawniej odzwierciedla warunki rzeczywiste, występujące w procesach przemysłowych.

Test ASTM C704 76a mierzy wyłącznie materiał osnowy ceramiki chemicznej, podczas gdy test DEWR określa odporność na erozje kompletnego rozwiązania (osnowa Densit® z wtrąceniami trudnościeralnymi).

Opis testu DEWR
Test symuluje warunki w transporcie pneumatycznym, gdzie próbka jest poddana strudze piasku z dyszy pod ciśnieniem.

Wyniki testu DEWR określają ilość minut potrzebną do wy-erodowania 1 cm3 materiału próbki.

Parametry testu DEWR test
Wymiary próbki 40x40x160 mm
Czas trwania 18 godz.
Czynnik ścierny 0-0.18 mm piasek kwarcowy
Natężenie podawania medium 350 g/min.
Prędkość medium około 33 m/s
Kąt natarcia medium 45°
Odległość próbki od dyszy 200 mm

2009, WUMIG - Denesit Polska
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl