Wumig - Denesit Polska
Strona główna » Oferta » Technologie Densit® » Przemysł metalurgiczny

Zabezpieczenie trudnościeralne Densit® w przemyśle metalurgicznym
- zapewnia ciągłość pracy elementom krytycznym

Ciągłość pracy instalacji jest zasadniczym warunkiem maksymalizacji zwrotu nwestycji w przemyśle metalurgicznym. Z ekonomicznego punktu widzenia, koszty napraw i remontów związanych z pracą zakładu, muszą być zminimalizowane, zarówno poprzez podnoszenie kwalifikacji załogi jak i przez takie oddziaływanie na żywotność urządzeń, aby wyeliminować nieplanowe wyłączenia powodowane awariami.
W szczególności takim elementem jest serce procesu metalurgicznego – wielki piec, którego ciągła praca jest absolutnym priorytetem. Wyeliminowanie nieplanowych wyłączeń musi być zachowane, bo nie tylko zmniejsza to koszty produkcji, napraw i obsługi, lecz przede wszystkim pozwala na prawidłowe przeprowadzenie procesu. Dobór właściwych urządzeń i komponentów, a przez to zmniejszenie energochłonności całości procesów metalurgicznych, jest istotnym czynnikiem ekonomicznym, także w aspekcie spełnienia wymogów kontroli ochrony środowiska. Systemy zabezpieczeń przed ścieraniem Densit® są bardzo użytecznym narzędziem w nieustającej walce konkurencyjności poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych. Wiarygodność jakości i trwałości wykładzin trudnościeralnych Densit® stanowi znaczący przyczynek do skutecznego planowania kampanii remontowych. Rozwiązania Densit® oferują nie tylko znaczące przedłużenie żywotności, lecz także mniej wyłączeń planowych i wyeliminowanie wyłączeń awaryjnych, powodowanych przetarciami. Biorąc pod uwagę zalecenia ochrony środowiska i jej priorytetowe znaczenie, systemy trudnościeralne Densit® znakomicie ułatwiają kontrolę i spełnianie wymogów prawnych. Zabezpieczenia trudnościeralne Densit® są bardzo użyteczną bronią w nieustającej walce o podniesienie efektywności poprzez zmniejszenie kosztów produkcyjnych. Wiarygodne zabezpieczenie przed ścieraniem jest jednym z najważniejszych elementów do prawidłowego planowania remontów, a właśnie rozwiązania Densit® oferują tą wiarygodność, znaczące przedłużenie żywotności, planowość remontów, brak wyłączeń awaryjnych powodowanych niespodziewanymi przetarciami. Zabezpieczenie trudnościeralne Densit, w celu zminimalizowania strat ciepła procesowego, może być zaprojektowane razem ze skuteczną izolacją termiczną pod wykładziną, instalowaną „w jednej operacji'.

Podstawy monolitycznej technologii Densit®

Podstawową cechą wykładzin trudnościeralnych Densit® (poza oczywistym zastosowaniem technologii DSP) jest ich całkowita monolityczność (brak osłabiających łączeń) oraz formowalność na zimno w dowolną geometrię kształtu. Te cechy pozwalają na instalowanie bezszwowej wykładziny o dowolnie, płynnie zmiennej grubości warstwy wyłożenia lub nie centryczne wylewki w elementach kształtowych typu kolana, etc. W ten sposób osiąga się najbardziej ekonomiczne zabezpieczenie, o większej grubości wyłożenia dla miejsc bardziej narażonych i mniejszej grubości dla miejsc średnio narażonych na wytarcia, z płynnym przejściem pomiędzy. Te cechy są szczególnie istotne i zalecane do stosowania w zabezpieczeniach trudnościeralnych między innymi cyklonów, przewodów, systemów rurociągów i tych instalacji, które są narażone na różny stopień wytarcia, zmienny w zależności od miejsca występowania. Z tego samego powodu, wylewki nie centryczne w różnego typu kolanach są szczególnie zalecane.

Instalacje bezpośrednie

Wykładziny trudnościeralne Densit® są instalowane poprzez wylewanie, wyłożenia ręczne lub natrysk, w zależności od wielkości zabezpieczenia i jego kształtu. Dla wysoko temperaturowych instalacji, dla których utrata ciepła jest niewskazana, wykłada się zabezpieczenie trudnościeralne Densit® wraz z izolacją pod wykładziną - technologia Densulate®.

Elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane, wykonane zgodnie z potrzebami inwestora, do natychmiastowego zamontowania w instalację są zalecane dla tych wszystkich przypadków, dla których instalacja bezpośrednia jest niepraktyczna, nieekonomiczna lub wręcz niemożliwa.

Obszary zastosowań

Typowe rejony w przemyśle metalurgicznym, dla których ochrona przed ścieraniem Densit® jest rozwiązaniem zalecanym.

- Baterie koksownicze i wozy koksownicze
- Silosy surowca
- Bębny mieszalnicze
- Spiekalnie
- Systemy napowietrzania
- Stożki wylotowe
- Zawory
- Komora kruszarki i inne elementy kruszarki
- Przesypy różnych typów
- Elementy wielkiego pieca
- Rynny spustowe żużla
- Granulatory żużla
- Bęben odwadniacza

- Odpylanie wielkiego pieca i odpylniki
- Konwertory łukowe
- Oczyszczanie spalin
- Elementy urządzeń odlewania ciągłego
- Odlewanie żeliwa
- Walcowanie na zimno
- Kanały zendry

Dobór technologii Densit® do rodzaju instalacji/urządzenia ułatwia poniższa tabela:

Element

 

Parametry procesu

 

Czynnik

 

Temperatura

 

Zalecane rozwiązanie Densit®

 

Bunkry, składy rud I surowców, komory odpylania

 

Składowanie I mieszanie surowców

 

Rudy żelaza, węgiel, różne minerały

 

Otoczenia

 

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika

 

Rurociągi, kolana, przewody, przesypy

 

Transport powietrza procesowego, odpylanie surowców I paliw, spaliny o różnej zawartości pyłów

 

Pulpa, węgiel, rudy metali, różne minerały, pyły metali

 

Do 1000°C

 

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika
WearFlex/Cast 2000 HT dla temperatur T>400°C.
Elementy prefabrykowane Densit®
wylewane nie-centrycznie Wyłożenia monolityczne na miejscu System Densulate w przypadku ograniczenia strat ciepła.

 

Filtry I elektrofiltry

 

Transport rud I pyłów, pyły wsadu wielkiego pieca

 

Węgiel, rudy metali, dolomity, inne minerały I pyły metali

 

Do 150°C

 

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika

 

Koksownie rampy rozładowcze, odpylanie

 

Transport I segregacja koksu I pyłów koksu

 

Koks I pył koksu

 

400° lub więcej

 

WearFlex/Cast 2000 lub WearFlex/Cast 2000 HT zależnie od miejsca I temperatury procesu

 

Kruszarki I przesiewacze rudy, przewody I komory odpylania

 

Transport pneumatyczny pyłów rud I innych składników wsadu

 

Rudy metali, dolomity, inne minerały

 

Do 1200°C

 

WearFlex/Cast 2000 lub WearFlex/Cast 2000 HT zależnie od miejsca I temperatury procesu

 

Odpylanie wielkiego pieca, szczyt wielkiego pieca

 

Transport zapylonych gorących gazów wielkiego pieca

 

Rudy metali, dolomity, koks, inne minerały

 

Do 800°C

 

WearFlex/Cast 2000 lub WearFlex/Cast 2000 HT zależnie od miejsca I temperatury procesu

 

Wielki piec, system granulacji żużla

 

Transport I chłodzenie granulowanego żużla

 

Rudy metali, koks, woda, różne minerały, pyły metali

 

Do 1200°C

 

WearFlex/Cast 2000 lub WearFlex/Cast 2000 HT zależnie od miejsca I temperatury procesu

 

Głowice pieców łukowych

 

Transport spalin pieca

 

Pyły metali, I żużla

 

Do 1200°C

 

WearFlex/Cast 2000 HT

 

Walcownie, kanały zendry

 

Hydrauliczny transport pozostałości po walcowaniu

 

Woda z zawartością zendry

 

150° lub więcej

 

WearFlex/Cast 2000 lub WearFlex/Cast 2000 HT zależnie od miejsca I temperatury procesu

 

2009, WUMIG - Denesit Polska
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl