Wumig - Denesit Polska
Strona główna » Oferta » Technologie Densit® » Przemysł energetyczny

Zabezpieczenie trudnościeralne Densit® w przemyśle energetycznym
- zapewnia ciągłość pracy elementom krytycznym

Ciągłość pracy instalacji jest zasadniczym warunkiem maksymalizacji zwrotu inwestycji i taniej energii w przemyśle energetycznym. Z ekonomicznego punktu widzenia, koszty napraw i remontów związanych z pracą zakładu, muszą być zminimalizowane, zarówno poprzez podnoszenie kwalifikacji załogi jak i przez takie oddziaływanie na żywotność urządzeń, aby wyeliminować nieplanowe wyłączenia.

W szczególności takim elementem jest kocioł, którego ciągła praca jest absolutnym priorytetem. Wyeliminowanie nieplanowych wyłączeń, po pierwsze zmniejsza koszty produkcji, po drugie zmniejsza koszty napraw i obsługi. Dobór właściwych urządzeń i komponentów, a przez to zmniejszenie energochłonności, jest istotnym czynnikiem ekonomicznym w pracy elektrownio także w aspekcie spełnienia wymogów kontroli ochrony środowiska. Systemy zabezpieczeń przed ścieraniem Densit® są bardzo użytecznym narzędziem w nieustającej walce konkurencyjności poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych. Wiarygodność jakości i trwałości wykładzin trudnościeralnych Densit® stanowi znaczący przyczynek do skutecznego planowania kampanii remontowych. Rozwiązania Densit® oferują nie tylko więc znaczące przedłużenie żywotności, lecz także mniej wyłączeń planowych i wyeliminowanie wyłączeń awaryjnych, powodowanych przetarciami. Biorąc pod uwagę zalecenia ochrony środowiska i jej priorytetowe znaczenie, systemy trudnościeralne Densit® znakomicie ułatwiają kontrolę i spełnianie wymogów legislacyjnych. Zabezpieczenia trudnościeralne Densit® są bardzo użyteczną bronią w nieustającej walce o podniesienie efektywności poprzez zmniejszenie kosztów produkcyjnych. Wiarygodne zabezpieczenie przed ścieraniem jest jednym z najważniejszych elementów do prawidłowego planowania remontów, a właśnie rozwiązania Densit® oferują tą wiarygodność, znaczące przedłużenie żywotności, planowość remontów, brak wyłączeń awaryjnych powodowanych niespodziewanymi przetarciami. Zabezpieczenie trudnościeralne Densit®, w celu zminimalizowania strat ciepła procesowego, może być zaprojektowane razem ze skuteczną izolacją termiczną pod wykładziną, także dla elementów rurociągów i instalacji kotłów fluidalnych.

Podstawy monolitycznej technologii Densit®

Podstawową cechą wykładzin trudnościeralnych Densit® (poza oczywistym zastosowaniem technologii DSP) jest ich całkowita monolityczność (brak osłabiających łączeń) oraz formowalność na zimno w dowolną geometrię kształtu. Te cechy pozwalają na instalowanie bezszwowej wykładziny o dowolnie, płynnie zmiennej grubości warstwy wyłożenia lub nie centryczne wylewki w elementach kształtowych typu kolana, etc. W ten sposób osiąga się najbardziej ekonomiczne zabezpieczenie, o większej grubości wyłożenia dla miejsc bardziej narażonych i mniejszej grubości dla miejsc średnio narażonych na wytarcia, z płynnym przejściem pomiędzy. Te cechy są szczególnie istotne i zalecane do stosowania w zabezpieczeniach trudnościeralnych między innymi cyklonów, przewodów, systemów rurociągów i tych instalacji, które są narażone na różny stopień wytarcia, zmienny w zależności od miejsca występowania. Z tego samego powodu, wylewki nie centryczne w różnego typu kolanach są szczególnie zalecane.

Instalacje bezpośrednie

Wykładziny trudnościeralne Densit® są instalowane poprzez wylewanie, wyłożenia ręczne lub natrysk, w zależności od wielkości zabezpieczenia i jego kształtu. Dla wysoko temperaturowych instalacji, dla których utrata ciepła jest niewskazana, wykłada się zabezpieczenie trudnościeralne Densit® wraz z izolacją pod wykładziną - technologia Densulate®.

Elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane, wykonane zgodnie z potrzebami inwestora, do natychmiastowego zamontowania w instalację są zalecane dla tych wszystkich przypadków, dla których instalacja bezpośrednia jest niepraktyczna, nieekonomiczna lub wręcz niemożliwa.

Obszary zastosowań

Typowe rejony w przemyśle energetycznym, dla których ochrona przed ścieraniem Densit® jest rozwiązaniem zalecanym.

- Przenośniki
- Przesypy przewody
- Zasobniki węgla
- Systemy przemiału i młyny węgla
- Przewody pyło-węglowe
- Zawory, rozdzielacze
- Obudowy wentylatorów
- Wyłożenia wewnętrzne kotła
- Odżużlacze
- Przewody popiołu
- Instalacja odsiarczania
- Elektrofiltry
- Cyklony odpylania
- Reperacje kominów i chłodni kominowych

Dobór technologii Densit® do rodzaju instalacji/urządzenia ułatwia poniższa tabela:

Element

Parametry procesu

Czynnik

Temperatura

 Zalecane rozwiązanie Densit®

Rurociągi, kolana, rozgałęzienia, rozdzielacze, przenośniki, zawory, przewody

Transport pneumatyczny surowców, spalin o różnej zawartości i koncentracji cząstek

Węgiel, popiół, kreda, pyły surowców i minerałów

 Do 800°C

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika
WearFlex/Cast 2000 HT dla temperatur T>400°C.
Elementy prefabrykowane Densit®
wylewane nie-centrycznie Wyłożenia monolityczne na miejscu

 

Zawory zwrotne i kontrolne, zasuwy materiałów sypkich

 

Zawory, rurociągi, rozdzielacze transportu pneumatycznego pyłu węgla

 

Pył węgla

 

Do 200°C

 

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika Elementy prefabrykowane Densit®
wylewane nie-centrycznie

 

Wentylatory ciągu i spalin

 

Nadmuch powrotny spalin i wyciąg spalin systemu oczyszczania

 

Pył węgla, popiół

 

Do 350°C

 

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika Wyłożenia monolityczne na miejscu

 

Młyny

 

Mielenie węgla

 

Węgiel, pył węgla

 

Do 350°C

 

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika

 

Młyny, separatory

 

Oddzielanie drobnych frakcji w procesach pyłu węgla i spalin

 

Pył węgla, spaliny

 

Do 350°C

 

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika

 

Przenośniki

 

Transport węgla, żużla, popiołu, kredy

 

Węgiel, żużel, popiół, kreda

 

Do 100°C

 

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika Wyłożenia monolityczne na miejscu lub prefabrykowane panele

 

Cyklony odpylania

 

Oddzielanie drobnych frakcji w procesach pyłu węgla i spalin

 

Spaliny, popiół z zawartością dwutlenku siarki i tlenku azotu

 

Do 400°C

 

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika
WearFlex/Cast 2000 HT dla temperatur T>400°C.
Wyłożenia monolityczne na miejscu dla najbardziej narażonych miejsc jak wloty/wyloty, odsiewacza

 

Filtry workowe, elektrofiltry

 

Oddzielanie drobnych frakcji w procesach pyłu węgla i spalin

 

Spaliny, popiół, pył węgla

 

Do 250°C

 

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika Tylko wloty i wyloty

2009, WUMIG - Denesit Polska
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl