Wumig - Denesit Polska

Założenia do testu
Böhme
  Odporności na ścieranie
Test odporności na ścieranie Böhme mierzy odporność na ścieranie odpowiadające ścieraniu przy przemysłowym transporcie cząstek stałych.

Opis testu Böhme
Test odporności na ścieranie Böhme jest przeprowadzany zgodnie z normą DIN 52108.

Kostka sześcienna o długości boku 7.1 cm i powierzchni ściany 7.1 x 7.1 = 50 cm2 jest poddana ścieraniu na kole ściernym pod nasiskiem 300 N. Czynnikiem ściernym jest równomiernie rozłożony proszek korundowy o drobnym ziarnie.

Po 352 obrotach koła mierzy się ubytek masy.

Wynik testu Böhme określa stopień degradacji badanego materiału w (cm3) na 50 cm2 próbki poddanej testowi.

Szczegółowy opis testu zawiera norma DIN 52108.

2009, WUMIG - Denesit Polska
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl