Wumig - Denesit Polska
Strona główna » Oferta » Technologie Densit® » Przemysł celulozowy

Zabezpieczenie trudnościeralne Densit® w przemyśle celulozowym i papierniczym
- zapewnia ciągłość pracy elementom krytycznym

Ciągłość pracy instalacji jest zasadniczym warunkiem maksymalizacji zwrotu inwestycji w przemyśle celulozowym i papierniczym. Z ekonomicznego punktu widzenia, koszty napraw i remontów związanych z pracą zakładu muszą być zminimalizowane, zarówno poprzez podnoszenie kwalifikacji załogi jak i przez takie oddziaływanie na żywotność urządzeń, aby wyeliminować nieplanowe wyłączenia powodowane awariami.
W szczególności takim elementem dla przemysłu celulozowo-papierniczego jest rozdrabniacz w zakładach celulozowych i maszyna papiernicza lub do produkcji kartonu w papierni. Wyeliminowanie nieplanowych wyłączeń tych urządzeń musi być zachowane, bo nie tylko zmniejsza to koszty produkcji, napraw i obsługi, lecz przede wszystkim pozwala na prawidłowe przeprowadzenie procesu. Dobór właściwych urządzeń i komponentów, a przez to zmniejszenie energochłonności całości procesów celulozowo-papierniczych, jest istotnym czynnikiem ekonomicznym, także w aspekcie spełnienia wymogów kontroli ochrony
środowiska. Systemy zabezpieczeń przed ścieraniem Densit® są bardzo użytecznym narzędziem w nieustającej walce konkurencyjności poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych. Wiarygodność jakości i trwałości wykładzin trudnościeralnych Densit® stanowi znaczący przyczynek do skutecznego planowania kampanii remontowych. Rozwiązania Densit® oferują nie tylko znaczące przedłużenie żywotności, lecz także mniej wyłączeń planowych i wyeliminowanie wyłączeń awaryjnych, powodowanych przetarciami. Biorąc pod uwagę zalecenia ochrony środowiska i jej priorytetowe znaczenie, systemy
trudnościeralne Densit® znakomicie ułatwiają kontrolę i spełnianie wymogów prawnych. Zabezpieczenia trudnościeralne Densit® są bardzo użyteczną bronią w nieustającej walce o podniesienie efektywności poprzez zmniejszenie kosztów produkcyjnych. Wiarygodne zabezpieczenie przed ścieraniem jest jednym z najważniejszych elementów do prawidłowego planowania remontów, a właśnie rozwiązania Densit® oferują tą wiarygodność, znaczące przedłużenie żywotności, planowość remontów, brak wyłączeń awaryjnych powodowanych niespodziewanymi przetarciami. Zabezpieczenie trudnościeralne Densit, w celu zminimalizowania strat ciepła procesowego, może być zaprojektowane razem ze skuteczną izolacją termiczną pod wykładziną, instalowaną „w jednej operacji".

Podstawy monolitycznej technologii Densit®

Podstawową cechą wykładzin trudnościeralnych Densit® (poza oczywistym zastosowaniem technologii DSP) jest ich całkowita monolityczność (brak osłabiających łączeń) oraz formowalność na zimno w dowolną geometrię kształtu. Te cechy pozwalają na instalowanie bezszwowej wykładziny o dowolnie, płynnie zmiennej grubości warstwy wyłożenia lub nie centryczne wylewki w elementach kształtowych typu kolana, etc. W ten sposób osiąga się najbardziej ekonomiczne zabezpieczenie, o większej grubości wyłożenia dla miejsc bardziej narażonych i mniejszej grubości dla miejsc średnio narażonych na wytarcia, z płynnym przejściem pomiędzy. Te cechy są szczególnie istotne i zalecane do stosowania w zabezpieczeniach trudnościeralnych między innymi cyklonów, przewodów, systemów rurociągów i tych instalacji, które są narażone na różny stopień wytarcia, zmienny w zależności od miejsca występowania. Z tego samego powodu, wylewki nie centryczne w różnego typu kolanach są szczególnie zalecane.

Instalacje bezpośrednie

Wykładziny trudnościeralne Densit® są instalowane poprzez wylewanie, wyłożenia ręczne lub natrysk, w zależności od wielkości zabezpieczenia i jego kształtu. Dla wysoko temperaturowych instalacji, dla których utrata ciepła jest niewskazana, wykłada się zabezpieczenie trudnościeralne Densit® wraz z izolacją pod wykładziną - technologia Densulate®.

Elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane, wykonane zgodnie z potrzebami inwestora, do natychmiastowego zamontowania w instalację są zalecane dla tych wszystkich przypadków, dla których instalacja bezpośrednia jest niepraktyczna, nieekonomiczna lub wręcz niemożliwa.

Obszary zastosowań

Typowe rejony w przemyśle celulozowym i papierniczym, dla których ochrona przed ścieraniem Densit® jest rozwiązaniem zalecanym.

- Rurociągi, przewody, kolana
- Przesypy różnego rodzaju
- Przenośniki różnych typów
- Cyklony separacji i odpylania

- Separatory i turboseparatory
- Rozdrabniacze i ścieraki
- Elektrofiltry, filtry workowe
- Systemy odpylania i transportu

Dobór technologii Densit® do rodzaju instalacji/urządzenia ułatwia poniższa tabela:

Element

 

Parametry procesu

 

Czynnik

 

Temperatura

 

Zalecane rozwiązanie Densit®

 

Rurociągi, przewody, kolana

 

Transport surowców, pulpy i innych materiałów o różnej koncentracji pyłów

 

Kora, wióry drzewne, papier, pulpa, piasek, trociny, popiół, plastik, metal

 

Do 50°C

 

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika

 

Przesypy

 

Transport surowca, pulpy

 

Kora, wióry drzewne, makulatura, plastik, metal

 

Do 50°C

 

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika

 

Przenośniki

 

Transport surowców

 

Kora, wióry drzewne, makulatura, plastik, metal

 

Do 50°C

 

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika

 

Obudowy wentylatorów

 

Pneumatyczny transport czynnika o różnej koncentracji

 

Piasek, trociny, popiół

 

Do 50°C

 

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika

 

Cyklony

 

                    Oddzielanie pyłów w różnych procesach, także oddzielanie popiołu ze spalin

 

Wióry drzewa, trociny, piasek, plastik, metal

 

Do 200°C

 

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika

 

Turbo-separatory

 

Odśrodkowe odzyskiwanie surowca z makulatury

 

Kora, wióry drzewne, papier, pulpa, piasek, trociny, popiół, plastik, metal

 

Do 50°C

 

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika

 

Rozdrabniacze

 

Uzyskiwanie celulozy z surowców, proces ciągły

 

Wióry drzewa, makulatura, trociny, pulpa, popiół piasek, plastik, metal

 

Do 50°C

 

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika

 

Elektrofiltry, filtry workowe

 

Oddzielanie popiołu ze spalin

 

Piasek, trociny, makulatura, popiół

 

Do 50°C

 

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika

 

2009, WUMIG - Denesit Polska
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl