Wumig - Denesit Polska
Strona główna » Oferta » Technologie Densit® » Densulate®; ochrona i izolacja w jednym

Densulate
 Wyłożenie trudnościeralne z wewnętrzną izolacją termiczną
Densulate - specjalnie zaprojektowana technologia Densit®, która oprócz normalnej funkcji ochrony przed ścieraniem, zawiera także funkcję izolacji termicznej, skutecznie redukującej promieniowanie termiczne.
WyszczególnienieDensulate
 Wspawanie szpilek mocujących do wewnętrznej powierzchni elementu.
Założenie izolacji termicznej, ewentualne jej uzupełnienie zaprawą ogniotrwałą.
Pokrycie folią jeśli konieczne.
Instalacja siatki mocowanej talerzykami samozaciskowymi poniżej i powyżej.
Zaginanie szpilek, dodatkowo usztywniających mocowanie siatki.
Natrysk płynną gumą.
Wyłożenie ochrony przed ścieraniem Densit® poprzez siatkę.
Wykończenie powierzchni przez Densit® Curing Compound
Suszenie zgodnie instrukcją według krzywej suszenia wykładzin trudnościeralnych Densit® zawartej w instrukcji wykładania.
Charakterystyka

Densulate oferuje:

  • Znaczne przedłużenie żywotności
  • Redukcje strat cieplnych
  • Pracę w temperaturze do 1200°C
  • Rezygnację z zewnętrznej izolacji (i jej osłony)
  • Niższe koszty konstrukcji i wykonania izolacji niż technologie alternatywne
  • Zmniejszenie wagi i wymiarów zewnętrznych
  • Szybką instalację i niskie koszty obsługi technicznej/przeglądów

Zaprawa do mocowania i wypełniania łączeń izolacji
właściwa dla danego procesu zaprawa ogniotrwała.

Materiał trudnościeralny Densit®
Typ i rodzaj materiału trudnościeralnego Densit® zależy od charakterystyki procesu. Dla temperatur poniżej 400°C, materiały serii 500 i 2000, dla temperatur powyżej (do 1200°C), materiały serii 2000 HT.

Szpilki mocujące i samozaciskowe talerzyki dystansowe
Dla temperatur procesu do 450°C może być użyte elementy wykonane ze stali zwykłej. Dla temperatur powyżej tej temperatury tylko elementy wykonane ze stali nierdzewnej typu 1.4301 mogą być użyte.
Szpilki: Ø 3 x 85 mm
Talerzyki samozaciskowe: Øwew 3 mm, Øzew 38 mm.
Siatka: Ø 2 mm, # 10 x 10 mm

Zalecane materiały izolacyjne

Izolacja termiczna
Materiał izolacyjny musi być typu twardego, o sztywności pozwalającej na wyłożenie trudnościeralne Densit® (Np. typu Skamolex). Powinien być także odporny na wchłanianie wody, jeśli nie musi być zabezpieczony przed wchłanianiem wody przez natrysk lub folię po ułożeniu.

Grubość izolacji zależy od temperatury pracy, oczekiwanego stopnia zredukowania strat ciepła i własności izolacji. Zalecana przewodność cieplna izolacji dla temperatury 600°C wynosi 0.10 W/mK.

 

2009, WUMIG - Denesit Polska
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl