Wumig - Denesit Polska


WearFlex 3000

Ochrona przed ścieraniem w instalacjach przemysłowych aplikowana w temperaturze otoczenia


WearFlex 3000 jest wykładziną odporną od średnich do bardzo trudnych warunków ścierania w procesach przemysłowych w temperaturach do 400°C


Wyszczególnienie

WearFlex 3000

 

Instalacja siatki (system kotwienia)
Mieszanie z wodą w mikserze poziomym
Wykładanie ręczne poprzez siatkę
Wykończenie powierzchni przez Densit
® Curing Compound.
Suszenie zgodnie z instrukcją, według krzywej suszenia wykładzin trudnościeralnych Densit® zawartej w instrukcji wykładania.

 

Zużycie
w warstwie 25 mm

WearFlex 3000

65 kg/m2

 


Steel Fibres

3.2 m2

 


 

Dane techniczne

Dane techniczne poniżej dotyczą wykładziny po 28 dniach od wyłożenia i temperaturze otoczenia 20°C w procesie wiązania.

Właściwości

Norma

WearFlex
3000

 

Gęstość

kg/m3

EN 1015-6

2600


Wytrzymałość na ściskanie

MPa

EN 12190

130


Wytrzymałość na rozciąganie

MPa

EN 196-1

20


Skurcz wiązania

% obj.

0.2


Przewodność cieplna

W/m°C

5.0


Współczynnik rozszerzalności termicznej

1/°C

EN 1770

1.0*10-5


Maksymalna temperatura pracy

°C

400


Odporność na ścieranie

cm3/50 cm2

DIN 52108

0.5-1.0


Odporność erozyjna

min/cm3

280


Skład chemiczny

CaO %

15.7


SiO2 %

22.4


Al2O3+TiO %

60.2


Typowa grubość wyłożenia

mm

20-502009, WUMIG - Denesit Polska
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl