Wumig - Denesit Polska
Strona główna » Oferta » Technologie Densit® » Przemysł cementowy

Zabezpieczenie trudnościeralne Densit® w przemyśle cementowym
- zapewnia ciągłość pracy elementom krytycznym

Ciągłość pracy instalacji jest zasadniczym warunkiem maksymalizacji zwrotu inwestycji w przemyśle cementowym. Z ekonomicznego punktu widzenia, koszty napraw i remontów związanych z pracą zakładu, muszą być zminimalizowane, zarówno poprzez podnoszenie kwalifikacji załogi jak i przez takie oddziaływanie na żywotność urządzeń, aby wyeliminować nieplanowe wyłączenia.

W szczególności takim elementem jest piec cementowy, którego ciągła praca jest absolutnym priorytetem. Wyeliminowanie nieplanowych wyłączeń, po pierwsze zmniejsza koszty produkcji, po drugie zmniejsza koszty napraw i obsługi. Dobór właściwych urządzeń i komponentów, a przez to zmniejszenie energochłonności, jest istotnym czynnikiem ekonomicznym w pracy cementowni także w aspekcie spełnienia wymogów kontroli ochrony środowiska. Systemy zabezpieczeń przed ścieraniem Densit® są bardzo użytecznym narzędziem w nieustającej walce konkurencyjności poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych. Wiarygodność jakości i trwałości wykładzin trudnościeralnych Densit® stanowi znaczący przyczynek do skutecznego planowania kampanii remontowych.
Rozwiązania Densit® oferują nie tylko znaczące przedłużenie żywotności, lecz także mniej wyłączeń planowych i wyeliminowanie wyłączeń awaryjnych, powodowanych przetarciami. Biorąc pod uwagę zalecenia ochrony środowiska i jej priorytetowe znaczenie, systemy trudnościeralne Densit® znakomicie ułatwiają kontrolę i spełnianie wymogów legislacyjnych. Zabezpieczenia trudnościeralne Densit® są bardzo użyteczną bronią w nieustającej walce o podniesienie efektywności poprzez zmniejszenie kosztów produkcyjnych. Wiarygodne zabezpieczenie przed ścieraniem jest jednym z najważniejszych elementów do prawidłowego planowania remontów, a właśnie rozwiązania Densit® oferują tą wiarygodność, znaczące przedłużenie żywotności, planowość remontów, brak wyłączeń awaryjnych powodowanych niespodziewanymi przetarciami. Zabezpieczenie trudnościeralne Densit, w celu zminimalizowania strat ciepła procesowego, może być zaprojektowane razem ze skuteczną izolacją termiczną pod wykładziną, instalowaną „w jednej operacji'.

Podstawy monolitycznej technologii Densit®

Podstawową cechą wykładzin trudnościeralnych Densit® (poza oczywistym zastosowaniem technologii DSP) jest ich całkowita monolityczność (brak osłabiających łączeń) oraz formowalność na zimno w dowolną geometrię kształtu. Te cechy pozwalają na instalowanie bezszwowej wykładziny o dowolnie, płynnie zmiennej grubości warstwy wyłożenia lub nie centryczne wylewki w elementach kształtowych typu kolana, etc. W ten sposób osiąga się najbardziej ekonomiczne zabezpieczenie, o większej grubości wyłożenia dla miejsc bardziej narażonych i mniejszej grubości dla miejsc średnio narażonych na wytarcia, z płynnym przejściem pomiędzy. Te cechy są szczególnie istotne i zalecane do stosowania w zabezpieczeniach trudnościeralnych między innymi cyklonów, przewodów, systemów rurociągów i tych instalacji, które są narażone na różny stopień wytarcia, zmienny w zależności od miejsca występowania. Z tego samego powodu, wylewki nie centryczne w różnego typu kolanach są szczególnie zalecane.

Instalacje bezpośrednie

Wykładziny trudnościeralne Densit® są instalowane poprzez wylewanie, wyłożenia ręczne lub natrysk, w zależności od wielkości zabezpieczenia i jego kształtu. Dla wysoko temperaturowych instalacji, dla których utrata ciepła jest niewskazana, wykłada się zabezpieczenie trudnościeralne Densit® wraz z izolacją pod wykładziną - technologia Densulate®.

Elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane, wykonane zgodnie z potrzebami inwestora, do natychmiastowego zamontowania w instalację są zalecane dla tych wszystkich przypadków, dla których instalacja bezpośrednia jest niepraktyczna, nieekonomiczna lub wręcz niemożliwa.

Obszary zastosowań

Typowe rejony w przemyśle cementowym, dla których ochrona przed ścieraniem Densit® jest rozwiązaniem zalecanym.

- Składowanie surowca
- Młyny surowca
- Elektrofiltry z kanałami dolotowymi
- Cyklony
- Silosy surowca
- Wieża przegrzewacza
- Piec cementowy
- Chłodnik klinkieru
- Systemy odpylania klinkieru
- Przenośniki
- Składowanie klinkieru
- Separatory
- Młyny cementu
- Składowanie cementu
- Systemy przemiału i podawania węgla

Dobór technologii Densit® do rodzaju instalacji/urządzenia ułatwia poniższa tabela:

ElementParametry procesuCzynnikTemperaturaZalecane rozwiązanie Densit®

Przewody, łączące, kolana, przenośniki, zawory, przewody wznoszenia na 1-szy stopień, cyklony przegrzewacza

Transport powietrza procesu, surowców, spalin, zawierających zróżnicowaną koncentrację pyłów

Surowce, klinkier, cement

Do 450°CWearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika 
WearFlex/Cast 2000 HT dla temperatur  T>400°C.
Elementy prefabrykowane Densit®
wylewane nie-centrycznie  Wyłożenia  monolityczne na miejscu System Densulate  w przypadku ograniczenia strat ciepła

Przewody rur trzeciorzędowych

Proces związany z pracą pieca, zmienne warunki środowiska związane z rodzajem paliw, zachowanie ciągłości pracy.

Klinkier

700°C do 900°CZalecenia wyboru technologii musi poprzedzić analiza chemiczna procesu 
System Densulate  w przypadku ograniczenia strat ciepła

 

Młyny pionowe

Przemiał kruszywa

Węgiel, kruszywa surowca, cement

Do 120°C


 

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika

Separatory, cyklony mączki surowca

Oddzielenie drobnych cząstek z procesu przemiału

Surowce, cement, węgiel

Do 120°C

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika

Cyklony odpylania, cyklony 1-szego stopnia przegrzewacza

Oddzielenie drobnych cząstek z gazów procesowych  i spalin

Surowce, klinkier, cement, węgiel

Do  500°C

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika 
WearFlex/Cast 2000 HT dla temperatur  T>400°C.
Elementy prefabrykowane Densit®
wylewane nie-centrycznie  Wyłożenia  monolityczne na miejscu System Densulate  w przypadku ograniczenia strat ciepła

Filtry workowe, elektrofiltry

Oddzielenie drobnych cząstek ze spalin

Surowce, klinkier, cement

Do 250°C

WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika Tylko wloty i wyloty

2009, WUMIG - Denesit Polska
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl